Chirurgia

Obecność dobrze wyposażonej sali chirurgicznej oraz aparatu do narkozy wziewnej wraz z respiratorem oraz kardiomonitorem, umożliwiają przeprowadzanie operacji oraz mniejszych zabiegów chirurgicznych w komfortowych warunkach, a także w pełnym monitoringu funkcji życiowych Pacjenta. W Przychodni wykonywane są zabiegi usunięcia nowotworów, wyszycia cewki moczowej, enterotomie, laparotomie diagnostyczne, cystotomie, zabiegi profilaktyczne (kastracje) i wiele innych.

Zabiegi operacyjne poprzedzane są niezbędnymi badaniami diagnostycznymi, zwiększającymi bezpieczeństwo przebiegu znieczulenia.

Podczas wykonywania operacji na sali operacyjnej zawsze znajduje się osoba wykonująca zabieg, osoba nadzorująca przebieg znieczulenia oraz technik.

Po uprzednim kontakcie istnieje możliwość przeprowadzenia operacji ortopedycznej.

W Przychodni chirurgią tkanek miękkich zajmuje się lek. wet. Agnieszka Hajnrych, a operacje ortopedyczne przeprowadza lek. wet. Jan Dąbrowski.